NovostiArhiva
11-11/09/2012
Belgrade Consensus Conference ECHM, Dan Divers Day Belgrade Sava Centre
11-16/09/2012
38th Annual Meeting of the European Underwater & Baromedical Society EUBS...
Postavite pitanje
SPECIJALNA BOLNICA ZA
HIPERBARIČNU MEDICINU
Tel.: +381 11 3670-158
Fax: +381 11 2650-823
e-mail:

Dobrodošli

Mi smo jedna od najrazvijenijih medicinskih ustanova za pružanje hiperbarične oksigenacije u Evropi. Informišite se o nastanku, tehničkoj opremljenosti, lokaciji centara i našim aktivnostima u oblasti domaće i međunarodne saradnje, od osnivanja 1994. godine do sada.
Specijalna bolnica za hiperbaričnu medicinu je jedan od osnivača i naučno-nastavna baza međunarodne postdiplomske škole za baromedicinu i jedan od pokretača laboratorije za fundamentalna istraživanja iz oblasti baromedicine, u okviru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Saznajte šta je HBO terapija i kako joj se može pristupiti: počev od medicinske dokumentacije, konsultativnog pregleda, samog HBO tretmana koji se kod nas uvek odvija uz prisustvo pratioca, do liste prihvaćenih indikacija. Osiguranici RFZO koji imaju neku od indikacija prihvaćenih od strane RFZO, se kod nas leče uz odgovarajući uput.
Sportisti se u posebnim terminima uz HBO tretmane brže oporavljaju i pripremaju za veće napore.
Profesionalni i rekreativni ronioci kod nas testiraju svoje sposobnosti.
Naši iskusni lekari, specijalisti odgovarajućih medicinskih grana, u saradnji sa obučenim timom medicinskih sestara i tehničara, primiće pacijente u hitnim slučajevima: 24 časa dnevno 365 dana u godini.

MI POSTOJIMO ZBOG VAS!